Focus Teplice z.s.

fotoFocus Teplice z.s. spolupracuje s Domem dětí a mládeže na programech prevence sociálně patologických jevů, drogové prevenci a na resocializaci a zaměstnávání ohrožených skupin mládeže. V roce 2000 zprovoznil v DDM poradenskou a informační agenturu "Informační centrum mládeže"

Kontakt:

Předseda FOCUS Teplice: Aleš Perch
DDM Teplice,Masarykova tř.70.
Tel. 417 538 840,e-mail: reditel@ddmteplice.cz
IČO : 63787245

 

Informační centrum pro mládež Teplice

DDM Teplice,Masarykova tř.70.
Tel. 417 5633 573,e-mail: icm@ddmteplice.cz

Koncepce činnosti:

  1. FOCUS Teplice přímo navazuje na systém práce zájmové,výchovné a vzdělávací teplického DDM,tuto přímo i nepřímo podporuje a rozvíjí se zřetelem na program Vzdělávacího a konzultačního střediska DDM.
  2. FOCUS Teplice samostatně vypracovává a organizačně zajišťuje projekty vztahující se k prevenci nežádoucích jevů obecně,hlavním zadavatelem je MŠMT ČR
  3. FOCUS Teplice provozuje Informační centrum pro mládež

Dále v rámci programu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnatelné mládeže v součinnosti s DDM Teplice vytváří za podpory ÚP Teplice nové pracovní příležitosti v rámci obecně prospěšných prací.

V rozmezí let 1995-97 byla z prostředků FOCUS Teplice vybavena chráněná krejčovská dílna jako součást rozsáhlého programu „Integrační centrum",ve které byly v pracovním a resocializačním kurzu umístěny obtížně zařaditelné nezaměstnané dívky ÚP Teplice.

V rámci mezinárodních odborných stáží a výměn programu Leonardo da Vinci, českého národního vzdělávacího fondu absolvovali 4 stážisté odbornou praxi v Dánsku, zaměřenou na zaměstnávání a vzdělávání problémových menšin.

V roce 2001 OS FOCUS podalo 3 projekty zaměřené na integraci romského etnika, včetně podpůrného projektu Nadace pro rozvoj občanské společnosti,"Gabriel".

 

Výroční zprávy organizace ke stažení

Výroční zpráva - rok 2015

Výroční zpráva - rok 2014

Výroční zpráva - rok  2013

Výroční zpráva - rok 2012

Výroční zpráva - rok 2011

Výroční zpráva - rok 2010

Výroční zpráva - rok 2009 [ 60.17 kB, PDF ]
Výroční zpráva - rok 2008 [ 35.17 kB, PDF ]
Výroční zpráva - rok 2007 [ 35.11 kB, PDF ]
Výroční zpráva - rok 2006 [ 32.03 kB, PDF ]

 

Realizované projekty:

1995-97 Úřad vlády ČR,programy komplexní drogové prevence
1996 Program kontaktního a krizového centra pro OkÚ Teplice
1996-97 American peace corps, The Small projekt assistence, chráněná dílna
1998, MŠMT : program „Evropa"
1998, MŠMT, program porozumění „Tolerance" a „Help"
1999, ČNVF, Leonardo da Vinci - výměnné zahraniční stáže
2000 - 2015, MŠMT  projekt"Informační centrum pro mládež Teplice"