​Podmínky pro přihlašování a prodej zájmových kroužků

​Podmínky pro přihlašování a prodej zájmových kroužků

​Podmínky pro přihlašování a prodej zájmových kroužků

06.06.2024

Podmínky pro organizování, přihlašování a prodej zájmových kroužků.
Dům dětí a mládeže Teplice je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Ústecký kraj a v souladu s Vyhláškou MŠMT č. 74/2005 O Zájmovém vzdělávání zajišťuje zájmovou činnost pravidelnou, určenou zejména dětem a mládeži, ale i dospělým, která může mít podobu kroužků, uměleckých souborů, sportovních klubů, nebo kurzů. Všechny pravidelné zájmové aktivity jsou zpoplatněny na základě zápisného, které je většinou stanoveno na celý školní rok. Pokud je u některých specifických aktivit, které mohou mít například podobu kurzů, nebo z jiného důvodu je zápisné stanoveno jinak, je to vždy uvedeno u konkrétního zájmového útvaru.
Činnost kroužků zahajujeme zpravidla 16.9.2024 a ukončujeme 13.6.2025 pokud není určeno jinak. V době školních prázdnin a státních svátků se kroužky nekonají. DDM garantuje 30 schůzek těch zájmových útvarů, které jsou plánovány na celý školní rok. Činnost kroužků se řídí podle Školního vzdělávacího programu Ročním plánem činnosti a také Organizačním řádem DDM Teplice, dokumenty jsou dostupné stejně tak jako další informace na www.ddmteplice.cz
 
 
Jakým způsobem se přihlásit do zájmových kroužků a uhradit zápisné?
 

  • on-line na webových stránkách v sekci kroužky od 1.6.2024
  • osobně od 3.6.2024 v DDM
Zápisné do kroužků je splatné v plné výši do 5ti dnů
Zápisné je možné uhradit v hotovosti nebo platební kartou na recepci DDM 8.00 – 18.00hod. nebo převodem na účet č.  34135501/0100 + variabilní symbol + do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. U pololetních plateb či u kurzů uhraďte zápisné dle pokynů.
U plateb do všech sportovních zájmových útvarů včetně tanečních, prosíme klienty, aby preferovali úhradu bezhotovostně, tj. pouze bankovním převodem, popř. vkladem v bance na přepážce. Tato žádost souvisí s požadavky Statutárního města Teplice k náležitostem čerpání dotace na podporu sportu.
Slevy a storno podmínky:
Na základě vyhlášky č. 74/2005 o Zájmovém vzdělávání, DDM poskytuje tyto slevy a platební úlevy:
  1. Sociální: Na základě doložení potvrzení o sociálních dávkách nebo pěstounské péči. Potřebný formulář si vyzvednete s přihláškou na recepci. Žádost  podejte nejpozději do 30.9.2024. Sleva Vám  bude potvrzena do  11.10.2024.
  2. Množstevní: Účastníkům, kteří se přihlásí do více než dvou zájmových činností je snížen poplatek o 100,-Kč za každý zájmový kroužek.
  3. V mimořádných případech (nemoc) vracíme nečerpanou část služeb na základě stornovacích podmínek, které jsou uvedené v organizačním řádu.
  4. Zápisné se vrací v plné výši, pokud se vyskytnou překážky na straně DDM.
  5. Množstevní slevu za kroužky lze na vyžádání uplatnit od 7.10. do 31.10.2024.
  6. SOCIÁLNÍ A MNOŽSTEVNÍ SLEVY SE NESLUČUJÍ!
 
Žádáme rodiče, aby v případě zdravotního omezení dítěte toto upřesnili v přihlášce, popřípadě doložili lékařským osvědčením, že dítě je schopné danou zájmovou činnost vykonávat a také nám ohlašovali déletrvající nepřítomnost dítěte na kroužku, např. z důvodu nemoci. V případě nejasností se prosím obracejte na odpovědného  pedagoga volného času, který podle oborového členění své oddělení řídí, nebo je možné si vyžádat informaci na recepci.
Součástí některé zájmové činnosti DDM jsou soutěže, přehlídky a vystoupení. Fotodokumentace z těchto akcí najdete na webových a facebookových stránkách DDM.
Osobní údaje našich klientů jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s Obecným nařízením GDPR.
            Aleš Perch, ředitel DDM Teplice

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.