Kroužky 2023/2024

Počet nalezených kroužků: 153

3D tisk I.

ÚT 14:00-15:00

Věk 8-15

2 100 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Zbrusu nový kroužek, který kombinuje 3D tisk, grafickou tvorbu 3D modelů a modelářskou dílnu. Děti si vytvářejí výtvory na počítačích, následně si je tisknou na 3D tiskárně a pak si je ještě barví a lepí. Každý týden se dělá nová věc, či zdokonaluje výtvor z předchozí hodiny.

3D tisk II.

ÚT 15:00-16:00

Věk 8-15

2 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zbrusu nový kroužek, který kombinuje 3D tisk, grafickou tvorbu 3D modelů a modelářskou dílnu. Děti si vytvářejí výtvory na počítačích, následně si je tisknou na 3D tiskárně a pak si je ještě barví a lepí. Každý týden se dělá nová věc, či zdokonaluje výtvor z předchozí hodiny.

3D tisk III.

PÁ 13:30-14:30

Věk 8-15

2 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Zbrusu nový kroužek, který kombinuje 3D tisk, grafickou tvorbu 3D modelů a modelářskou dílnu. Děti si vytvářejí výtvory na počítačích, následně si je tisknou na 3D tiskárně a pak si je ještě barví a lepí. Každý týden se dělá nová věc, či zdokonaluje výtvor z předchozí hodiny.

3D tisk IV.

PÁ 14:30-15:30

Věk 8-15

2 100 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Zbrusu nový kroužek, který kombinuje 3D tisk, grafickou tvorbu 3D modelů a modelářskou dílnu. Děti si vytvářejí výtvory na počítačích, následně si je tisknou na 3D tiskárně a pak si je ještě barví a lepí. Každý týden se dělá nová věc, či zdokonaluje výtvor z předchozí hodiny.

Akimarek - pokročilí

ST 14:30-15:45

Věk 8-12

1 900 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Kroužek pro pokročilé keramiky, kteří mají skutečný zájem o keramickou tvorbu.Zaměřeno na rozvíjení talentu a tvořivých schopností dětí. Práce s keramickou hlínou, glazurami. Cíle: rozvíjet tvořivost a motoriku dětí. Vyrobit praktické a použitelné výrobky. V rámci kroužku děti vyzkouší různé metody zpracování hlíny (válcování, figurální modelování, práci na hrnčířském kruhu apod.)

Angličtina I.

PÁ 15:00-16:00

Věk 8-15

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro úplné začátečníky s angličtinou. Hodiny probíhají hlavně se zaměřením na užitečné fráze a slovní zásobu, která je procvičována zábavnými cvičeními.

Angličtina II.

PÁ 16:00-17:00

Věk 8-15

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určen pro děti, které se chtějí zlepšit v angličtině nad rámec školní výuky. V hodinách se probere gramatika, ale hlavní bude rozšíření slovní zásoby a hlavně použití jazyka v praxi a konverzaci.

Angličtina pro dospěláky

PÁ 17:00-18:00

Věk 18-99

2 700 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo, kdybyste lépe rozuměli popiskům vtipných videí, nebo jak příjemný by byl pocit, kdybyste rozuměli úkolu vašeho dítěte z angličtiny, nebo mu dokonce mohli pomoci? Tento kroužek pro dospělé je určen pro úplné začátečníky nebo pro ty, kteří už angličtinu dávno zapomněli. Budeme se soustředit hlavně na praktické využití a konverzaci.

Angličtina pro dospěláky

PÁ 18:00-19:00

Věk 18-99

2 700 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo, kdybyste lépe rozuměli popiskům vtipných videí, nebo jak příjemný by byl pocit, kdybyste rozuměli úkolu vašeho dítěte z angličtiny, nebo mu dokonce mohli pomoci? Tento kroužek pro dospělé je určen pro úplné začátečníky nebo pro ty, kteří už angličtinu dávno zapomněli. Budeme se soustředit hlavně na praktické využití a konverzaci.

Astronomie

ČT 16:00-17:00

Věk 10-12

1 800 Kč / rok

Planetárium, hvězdárna

Poslední místo!

orientace na obloze,určování souhvězdí,pozorování planet ...,schůzky v PLANETÁRIU a HVĚZDÁRNĚ

Atletika 5-6 ČT

ČT 16:30-17:30

Věk 5-6

1 800 Kč / rok

TV ZŠ Bílá cesta

Poslední 3 místa

Zaměření na všestranný tělesný rozvoj, strečinkové cvičení, seznámení se základními atletickými disciplínami - sprint, hod míčkem, skok daleký, štafetový a překážkový běh. Doplňkové hry, sporty a překážkové dráhy. Kroužek bude zejména venku na hřišti, za špatného počasí v tělocvičně. Kroužek bude zejména venku na atletickém hřišti, za špatného počasí v tělocvičně.

Atletika 6-8 ČT

ČT 17:30-18:30

Věk 6-8

1 800 Kč / rok

TV ZŠ Bílá cesta

Volno

Zaměření na všestranný tělesný rozvoj, strečinkové cvičení, seznámení se základními atletickými disciplínami - sprint, hod míčkem, skok daleký, štafetový a překážkový běh. Doplňkové hry, sporty a překážkové dráhy. Kroužek bude zejména venku na hřišti, za špatného počasí v tělocvičně. Kroužek bude zejména venku na atletickém hřišti, za špatného počasí v tělocvičně.

Atletika 7-9 PO

PO 17:00-18:30

Věk 7-9

2 000 Kč / rok

TV ZŠ Bílá cesta

Volno

Zaměření na všestranný tělesný rozvoj, strečinkové cvičení, seznámení se základními atletickými disciplínami - sprint, hod míčkem, skok daleký, štafetový a překážkový běh. Doplňkové hry, sporty a překážkové dráhy. Kroužek bude zejména venku na hřišti, za špatného počasí v tělocvičně.

Atletika 9-13 PO

PO 17:00-18:30

Věk 9-13

2 000 Kč / rok

TV ZŠ Bílá cesta

Přijímáme náhradníky

Zaměření na všestranný tělesný rozvoj, strečinkové cvičení, seznámení se základními atletickými disciplínami - sprint, skok daleký, hod oštěpem, štafetový a překážkový běh. Doplňkové hry, sporty a překážkové dráhy. Kroužek bude zejména venku na hřišti, za špatného počasí v tělocvičně.

Baletní přípravka

ST 16:30-18:00

Věk 5-7

1 600 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Děti si na kroužku osvojí základy baletních technik pomocí pohybových a tanečních her. Také je kladen důraz na rytmické cítění, orientaci v prostoru, protahování, koordinaci pohybu, správný výraz a emoce. Cílem tohoto kroužku je vedení ke správnému držení těla, rozvoj hudebního cítění a především tanečního projevu. Výsledkem bude choreografie složena ze základních baletních kroků přizpůsobena věku a možnostem účastníků.

Barvička I.

PO 15:30-16:30

Věk 3-6

1 800 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Výtvarný kroužek pro děti předškolního věku, které se naučí základy práce s výtvarnými potřebami (nůžky, lepidla, křídy, voskovky, akrylové barvy apod…) a zábavnou formou si vyrobíme spousty krásných výrobků, které potěší každou maminku. Záměrem kroužku je rozvoj fantazie, trpělivosti a zručnosti. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky jako je malba temperovými barvami, tuší, práce se samoschnoucí hlínou, atd. Seznámí se s různorodým materiálem, s kombinováním technik a současně se zdokonalí v práci s nůžkami, lepidlem. Odměnou jim bude radost z vlastnoručně vyrobených výrobků, které si budou moc odnést sebou domů.

Barvička II.

ST 15:30-16:30

Věk 3-6

1 800 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Výtvarný kroužek pro děti předškolního věku, které se naučí základy práce s výtvarnými potřebami (nůžky, lepidla, křídy, voskovky, akrylové barvy apod…) a zábavnou formou si vyrobíme spousty krásných výrobků, které potěší každou maminku. Záměrem kroužku je rozvoj fantazie, trpělivosti a zručnosti. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky jako je malba temperovými barvami, tuší, práce se samoschnoucí hlínou, atd. Seznámí se s různorodým materiálem, s kombinováním technik a současně se zdokonalí v práci s nůžkami, lepidlem. Odměnou jim bude radost z vlastnoručně vyrobených výrobků, které si budou moc odnést sebou domů.

Běžecký klub

ST 15:00-16:30

Věk 10-15

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Naučte své děti běhat od základů na kurzech v DDM. Zvedněte je od počítačů a ukažte jim, že pohyb je radost. Poznají nové kamarády, zlepší si fyzičku a získají návyk zdravého pohybu. Během kurzu se děti naučí základy techniky běhu a zjistí, jak běh je úžasný. Běhat se bude po domluvě s trenérem na různém povrchu (běžecká dráha, příroda, les, tělocvična). Rozděleno do 12-ti lekcí.

Cvičení pro ženy

ÚT 18:00-19:30

Věk 18-99

DDM

Volno

CPT-M je především TERAPEUTICKÝM CVIČENÍM, protože se opírá o jedinečnou, terapeutickou metodu J.I.H ®, jíž jsem terapeutem. CPT-M je technikou, která vás učí vědomému vnímání a cítění sebe. Technika, která navrací vašemu tělu, mysli i duši zpět úlevu, obrození, zdraví, aktivitu, lehkost, stabilitu i pružnost. Toto cvičení se opírá také o mé vědomosti a zkušenosti jako terapeuta. Díky těmto dovednostem jsem schopna člověka provázet cvičením a vnímat do jaké míry je danému člověku cvičení prospěšné energeticky a fyziologicky. Dokážeme pak společně fyzický systém směřovat k uvolnění nebo posílení. Podle jeho vlastních potřeb v daný okamžik. Cvičení je tedy vždy uzpůsobeno vašim aktuálním možnostem schopnostem pohybu, či únavy nebo stresu. Naopak, je-li zapotřebí povzbudíme celý váš systém k aktivitě, kterou je v daný okamžik schopen zvládnout bez dalšího přetížení.

Cvičení rodiče a děti I.

ÚT 10:00-11:00

Věk 2-3

1 800 Kč / rok

TJ Sokol Trnovany, Palackého 27

Přijímáme náhradníky

Cílem je zvládnout základní pohybovou průpravu, osvojit si techniku práce s náčiním (hudební nástroje a drobné pomůcky) a nářadím (balony, obruče, lavička, padák), naučení a procvičování pohybových dovedností, orientaci v prostoru, naučení a procvičování pohybové paměti při kolektivních hrách, naučení se správnému držení těla, spolupráce v kolektivu, samostatnosti. Naučení si zapamatovat jednoduché písničky a básničky, vedoucí k rozvoji jemné a hrubé motoriky a rozvíjet pohybový a rytmický rozvoj dovedností dítěte.

Cvičení rodiče a děti II.

ČT 10:00-11:00

Věk 2-3

1 800 Kč / rok

TJ Sokol Trnovany, Palackého 27

Přijímáme náhradníky

Cílem je zvládnout základní pohybovou průpravu, osvojit si techniku práce s náčiním (hudební nástroje a drobné pomůcky) a nářadím (balony, obruče, lavička, padák), naučení a procvičování pohybových dovedností, orientaci v prostoru, naučení a procvičování pohybové paměti při kolektivních hrách, naučení se správnému držení těla, spolupráce v kolektivu, samostatnosti. Naučení si zapamatovat jednoduché písničky a básničky, vedoucí k rozvoji jemné a hrubé motoriky a rozvíjet pohybový a rytmický rozvoj dovedností dítěte.

Děti v pohybu

ČT 16:00-17:00

Věk 5-7

1 800 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Všeobecná sportovní průprava, aktivní pohyb, obratnost, rychlost, síla - nové atraktivní pomůcky

Disko Black Pink

ÚT 17:00-19:00

Věk 12-20

1 900 Kč / rok

TV Gymnázium Teplice

Poslední 2 místa

Osvojení si základních tanečních prvků disko stylů, držení těla, taneční postoj, a reagování na hudbu. Zaměřeno na kolektivní choreografie. Část hodiny věnována improvizaci. Účastníci staršího školního věku budou kombinovat složitější taneční variace a trénovat sestavy v rychlém tempu. Motivací je účast na soutěžích.

Disko děti

PO 16:30-18:00

Věk 9-11

1 900 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Osvojení si základních tanečních prvků disko stylů, držení těla, taneční postoj, a reagování na hudbu. Zaměřeno na kolektivní choreografie. Část hodiny věnována improvizaci. Účastníci staršího školního věku budou kombinovat složitější taneční variace a trénovat sestavy v rychlém tempu. Motivací je účast na soutěžích.

Disko mini

ÚT 17:00-18:00

Věk 6-8

1 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Osvojení si základních tanečních prvků disko stylů, držení těla, taneční postoj, a reagování na hudbu. Zaměřeno na kolektivní choreografie. Část hodiny věnována improvizaci. Účastníci staršího školního věku budou kombinovat složitější taneční variace a trénovat sestavy v rychlém tempu. Motivací je účast na soutěžích.

Dívčí klub

ST 16:45-17:45

Věk 7-10

1 700 Kč / rok

DDM

Poslední 3 místa

Na tomto kroužku si vyzkoušíte si různé hry, soutěže, hlavolamy, třpytivé tetování, výtvarné dílny, šperky, účesy, příprava občerstvení a nápojů, vyrobíte si scrap book a spoustu tajných holčičích aktivit.

Džbánek

ÚT 15:15-16:45

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

KERAMIKA PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ. Techniky práce s keramickou hlínou, zdobení, výpal. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou. Měly by se naučit základní techniky a ty dále rozvíjet. Začínáme zpracováním hlíny, naučí se různé způsoby výroby, dozvědí se o vypalování, dekorování keramiky. Měly by být schopny samostatně od prvotní představy dojít k finálnímu výrobku. Práce s keramickou hlínou může být dle zájmu dětí proložena i jinými výtvarnými technikami.

Fit dance

PO 16:30-17:30

Věk 9-13

1 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Lekce zaměřené na taneční sestavy různých tanečních stylů a náročností. Budeme se věnovat zlepšení fyzické kondice, koordinaci pohybu, protahování i relaxaci. Fit Dance lekce jsou vhodné i pro úplné začátečníky. Cílem kroužku je zábavné propojení pohybu a tance formou tanečních sestav.

Flétna 1

PO 16:00-17:00

Věk 5-6

1 900 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

HRA NA FLÉTNU, SEZNÁMENÍ S NÁSTROJEM. Seznámení s tóny různé výšky, tempo, dynamika, hudební nástroje, práce s dechem – cvičení pro děti s astmatem – zmírnění zdravotních potíží; hrátky s dechem a flétnovou hlavicí, hra jednoduchých písní; hra ve skupině i sólově, poznávání dalších hudebních nástrojů, hudební hry rozvoj komunikace.

Florbal 1

ÚT 15:20-16:20

Věk 9-12

1 800 Kč / rok

ZŠ Metelkovo náměstí

Volno

základy a rozvoj florbalových dovedností / přihrávka, střelba, vedení míče / nácvik taktiky hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře) rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her

Florbal 2

ÚT 15:15-16:15

Věk 10-13

1 800 Kč / rok

TV Hotelová škola

Poslední 3 místa

Kroužek zaměřen na rozvoj florbalových dovedností (přihrávka, střelba, vedené míče), na taktiku hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře), na základy brankářských dovedností (u brankářů), na tělesnou zdatnost a na všestrannost pomocí doplňkových her.

Florbal 3 - ZRUŠEN

PO 15:15-16:15

Věk 9-12

1 800 Kč / rok

TV Hotelová škola

Volno

Kroužek zaměřen na rozvoj florbalových dovedností (přihrávka, střelba, vedené míče), na taktiku hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře), na základy brankářských dovedností (u brankářů), na tělesnou zdatnost a na všestrannost pomocí doplňkových her.

Florbal 4

PO 16:15-17:15

Věk 13-16

1 800 Kč / rok

TV Hotelová škola

Obsazeno

Kroužek zaměřen na rozvoj florbalových dovedností (přihrávka, střelba, vedené míče), na taktiku hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře), na základy brankářských dovedností (u brankářů), na tělesnou zdatnost a na všestrannost pomocí doplňkových her.

Florbal dívky (ČF)

ST 17:00-18:30

Věk 11-16

1 200 Kč / rok

Sportovní hala Krupka

Přijímáme náhradníky

pro dívky, které mají zájem hrát závodně a být členkami florbalového klubu FD Teplice účastnice musí být přihlášeny v klubu FD Teplice (www.fdteplice.cz) a mít zaplacené členské příspěvky rozvoj florbalových dovedností a taktiky hry rozvoj základních florbalových dovedností /přihrávka, střelba, vedení míče / rozvoj brankářských dovedností - u brankářů rozvoj taktiky hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře) rozvoj tělesné zdatnosit a všestrannosti pomocí doplňkových her

Florbal dorost (ČF)

ST 17:30-19:00

Věk 15-16

1 200 Kč / rok

Sportovní hala Teplice

Volno

pouze pro členy florbalového klubu zájemci musí být přihlášeni v klubu FD Teplice (www.fdteplice.cz) a mít zaplacené členské příspěvky rozvoj florbalových dovedností a taktiky hry, účast v 1. lize florbalové soutěže dorostu rozvoj základních florbalových dovedností /přihrávka, střelba, vedení míče / rozvoj základů brankářských dovedností - u brankářů rozvoj taktiky hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře) rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her a cvičení

Florbal Edisonka

ÚT 06:45-07:45

Věk 6-8

200 Kč / rok

Hřiště ZŠ Edisonova

Volno

Florbalový kroužek DDM při ZŠ Edisonova

Florbal elévové (ČF)

PO 17:00-18:30

Věk 9-10

1 200 Kč / rok

ZŠ Metelkovo náměstí

Poslední 4 místa

pouze pro členy florbalového klubu zájemci musí být přihlášeni v klubu FD Teplice (www.fdteplice.cz) a mít zaplacené členské příspěvky základy a rozvoj florbalových dovedností / přihrávka, střelba, vedení míče / nácvik taktiky hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře) rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her účast v krajské soutěži elévů

Florbal junioři (ČF)

PÁ 18:30-20:00

Věk 17-18

1 200 Kč / rok

Sportovní hala Krupka

Volno

pouze pro členy florbalových kroužků zájemci musí být přihlášeni v klubu FD Teplice (www.fdteplice.cz) a mít zaplacené členské příspěvky rozvoj florbalových dovedností a taktiky hry, účast v krajské florbalové soutěži juniorů rozvoj florbalových dovedností /přihrávka, střelba, vedení míče / rozvoj brankářských dovedností - u brankářů rozvoj taktiky hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře) rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her a cvičení

Florbal minipřípravka

ST 16:00-17:00

Věk 5-7

1 800 Kč / rok

ZŠ Metelkovo náměstí

Volno

přípravný kroužek pro malé florbalisty - chlapci i dívky doplněný pohybovými hrami k získání základních pohybových dovedností (rychlost, obratnost, fyzická kondice) základy florbalových dovedností /držení hokejky, základy vedení míče/ rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her zájemci o výkonnostní sport postupně zařazováni do členství v ČF a florbalového klubu

Florbal mladší žáci (ČF)

PÁ 15:30-17:00

Věk 11-12

1 200 Kč / rok

Sportovní hala Krupka

Obsazeno

pouze pro členy florbalového klubu zájemci musí být přihlášeni v klubu FD Teplice (www.fdteplice.cz) a mít zaplacené členské příspěvky rozvoj florbalových dovedností a taktiky hry, účast v krajské florbalové soutěži ml. žáků rozvoj základních florbalových dovedností /přihrávka, střelba, vedení míče / rozvoj základních brankářských dovedností - u brankářů rozvoj taktiky hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře) rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her a cvičení

Florbal přípravka (ČF)

PO 15:30-17:00, ČT 15:30-17:00

Věk 6-8

1 200 Kč / rok

ZŠ Metelkovo náměstí

Přijímáme náhradníky

pouze pro členy se zájmem o výkonnostní sport, zájemci musí být přihlášeni v klubu FD Teplice (www.fdteplice.cz) a mít zaplacené členské příspěvky tréninky 2 x týdně, účast na turnajích o víkendech základy a rozvoj florbalových dovedností / přihrávka, střelba, vedení míče/ nácvik taktiky hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře) rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her účast v krajské soutěži přípravek

Florbal přípravka začátečníci

ST 15:00-16:00

Věk 7-9

1 800 Kč / rok

ZŠ Metelkovo náměstí

Volno

Děti ZŠ 7 – 9 let chlapci i dívky pohybové hry k získání základních pohybových dovedností (rychlost, obratnost, fyzická kondice) základy florbalových dovedností /držení hokejky, přihrávka, střelba, vedení míče/ rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her zájemce o výkonnostní sport postupně zařazovat do členství v ČF a florbalového klubu

Florbal starší žáci (ČF)

PÁ 17:00-18:30

Věk 13-14

1 200 Kč / rok

Sportovní hala Krupka

Obsazeno

pouze pro členy florbalového klubu zájemci musí být přihlášeni v klubu FD Teplice (www.fdteplice.cz) a mít zaplacené členské příspěvky rozvoj florbalových dovedností a taktiky hry, účast v krajské florbalové soutěži st. a ml. žáků rozvoj základních florbalových dovedností /přihrávka, střelba, vedení míče / rozvoj základních brankářských dovedností - u brankářů rozvoj taktiky hry (obranná činnost, útočná činnost, hra brankáře) rozvoj tělesné zdatnosti a všestrannosti pomocí doplňkových her a cvičení

Grafika

ST 14:00-15:00

Věk 9-12

2 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek grafiky je vhodný pro děti a mládež, kteří rádi pracují s počítačem a jsou kreativní. Pracovat budeme s grafickými programy Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Na kroužku se naučíte ovládat výše zníněný grafický software, tvořit poutavé plakáty,retušování fotografie, tvořit fotomontáž.

Grafika 2

ST 15:00-16:00

Věk 13-15

2 100 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek grafiky je vhodný pro děti a mládež, kteří rádi pracují s počítačem a jsou kreativní. Pracovat budeme s grafickými programy Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Na kroužku se naučíte ovládat výše zníněný grafický software, tvořit poutavé plakáty,retušování fotografie, tvořit fotomontáž.

Gymnastika

ÚT 16:00-17:00

Věk 6-8

1 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Hliněnka

ČT 16:00-17:00

Věk 5-6

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Techniky práce s keramickou hlínou, zdobení, výpal. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou. Měly by se naučit základní techniky a ty dále rozvíjet. Začínáme zpracováním hlíny, naučí se různé způsoby výroby, dozvědí se o vypalování, dekorování keramiky. Měly by být schopny samostatně od prvotní představy dojít k finálnímu výrobku. Práce s keramickou hlínou může být dle zájmu dětí proložena i jinými výtvarnými technikami.

Hobby horse tréninky

PÁ 16:00-17:30

Věk 4-15

Ostatní

Volno

Hobby horsing napodobuje jízdu na skutečných koních. Děti se tak mohou naučit všechny aspekty jezdeckého sportu. Hobby horsing je fantastický sport, který podporuje dětskou kreativitu, představivost a rozvíjí fantazii. Tréninky se konají: Ranch Saint Anthony Pod Lesem 318, Mstišov Tel.: +420 736 778 054

Hravá angličtina I.

PO 16:30-17:30

Věk 4-5

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Prostřednictvím her si děti přirozenou formou osvojí první slovíčka a fráze. Převážná část hodiny bude probíhat v anglickém jazyce, abychom využili úžasné schopnosti absorbující mysli malých dětí. Z daleké země k nám totiž zavítal návštěvník Johnny (maňásek), který neumí ani slovo česky. Jeho vozidlo se naneštěstí porouchalo, a tak než jej opraví a bude se moci vrátit domů, ukážeme mu s dětmi naše oblíbená zvířátka, barvy a spoustu dalších věcí, které máme rádi. Povíme mu i o našich svátcích a zvycích. Děti se však rozhodně nemusí bát, čeština zde není striktně zapovězená a v případě potřeby si vždy vše vysvětlíme. Budeme si společně hrát, tančit, zpívat i tvořit. V duchu školy Marie Montessori si většinu pomůcek sami společně vytvoříme, stejně tak jako svůj první anglický slovníček.Na kroužku budeme pracovat s jednotnou učebnicí, kterou budou rodiče hradit z vlastních zdrojů ( cca 400,- ).

Hravá angličtina II.

PO 17:30-18:30

Věk 5-6

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Prostřednictvím her si děti přirozenou formou osvojí první slovíčka a fráze. Převážná část hodiny bude probíhat v anglickém jazyce, abychom využili úžasné schopnosti absorbující mysli malých dětí. Z daleké země k nám totiž zavítal návštěvník Johnny (maňásek), který neumí ani slovo česky. Jeho vozidlo se naneštěstí porouchalo, a tak než jej opraví a bude se moci vrátit domů, ukážeme mu s dětmi naše oblíbená zvířátka, barvy a spoustu dalších věcí, které máme rádi. Povíme mu i o našich svátcích a zvycích. Děti se však rozhodně nemusí bát, čeština zde není striktně zapovězená a v případě potřeby si vždy vše vysvětlíme. Budeme si společně hrát, tančit, zpívat i tvořit. V duchu školy Marie Montessori si většinu pomůcek sami společně vytvoříme, stejně tak jako svůj první anglický slovníček.Na kroužku budeme pracovat s jednotnou učebnicí, kterou budou rodiče hradit z vlastních zdrojů ( cca 400,- ).

Hravá angličtina III.

ÚT 16:30-17:30

Věk 4-5

1 800 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Prostřednictvím her si děti přirozenou formou osvojí první slovíčka a fráze. Převážná část hodiny bude probíhat v anglickém jazyce, abychom využili úžasné schopnosti absorbující mysli malých dětí. Z daleké země k nám totiž zavítal návštěvník Johnny (maňásek), který neumí ani slovo česky. Jeho vozidlo se naneštěstí porouchalo, a tak než jej opraví a bude se moci vrátit domů, ukážeme mu s dětmi naše oblíbená zvířátka, barvy a spoustu dalších věcí, které máme rádi. Povíme mu i o našich svátcích a zvycích. Děti se však rozhodně nemusí bát, čeština zde není striktně zapovězená a v případě potřeby si vždy vše vysvětlíme. Budeme si společně hrát, tančit, zpívat i tvořit. V duchu školy Marie Montessori si většinu pomůcek sami společně vytvoříme, stejně tak jako svůj první anglický slovníček.Na kroužku budeme pracovat s jednotnou učebnicí, kterou budou rodiče hradit z vlastních zdrojů ( cca 400,- ).

Hravá angličtina IV.

ÚT 17:30-18:30

Věk 5-6

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Prostřednictvím her si děti přirozenou formou osvojí první slovíčka a fráze. Převážná část hodiny bude probíhat v anglickém jazyce, abychom využili úžasné schopnosti absorbující mysli malých dětí. Z daleké země k nám totiž zavítal návštěvník Johnny (maňásek), který neumí ani slovo česky. Jeho vozidlo se naneštěstí porouchalo, a tak než jej opraví a bude se moci vrátit domů, ukážeme mu s dětmi naše oblíbená zvířátka, barvy a spoustu dalších věcí, které máme rádi. Povíme mu i o našich svátcích a zvycích. Děti se však rozhodně nemusí bát, čeština zde není striktně zapovězená a v případě potřeby si vždy vše vysvětlíme. Budeme si společně hrát, tančit, zpívat i tvořit. V duchu školy Marie Montessori si většinu pomůcek sami společně vytvoříme, stejně tak jako svůj první anglický slovníček.Na kroužku budeme pracovat s jednotnou učebnicí, kterou budou rodiče hradit z vlastních zdrojů ( cca 400,- ).

Hrneček

PO 14:30-15:45

Věk 8-12

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Techniky práce s keramickou hlínou, zdobení, výpal. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou. Měly by se naučit základní techniky a ty dále rozvíjet. Začínáme zpracováním hlíny, naučí se různé způsoby výroby, dozvědí se o vypalování, dekorování keramiky. Měly by být schopny samostatně od prvotní představy dojít k finálnímu výrobku. Práce na hrnčířském kruhu. Práce s keramickou hlínou může být dle zájmu dětí proložena i jinými výtvarnými technikami.

Chovatel I.

ST 14:30-16:00

Věk 8-15

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Praktická péče o chovaná zvířata, zejm. plazy, trocha chovatelské a zoologické praxe, získávání odbornosti, odpovědnosti a samostatnosti v péči o svěřená zvířata, přírodovědné hry.

Chovatel II.

ST 16:00-17:30

Věk 8-15

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Praktická péče o chovaná zvířata, zejm. plazy, trocha chovatelské a zoologické praxe, získávání odbornosti, odpovědnosti a samostatnosti v péči o svěřená zvířata, přírodovědné hry.

chovatel III.

ČT 14:30-16:00

Věk 8-15

2 000 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Praktická péče o chovaná zvířata, zejm. plazy, trocha chovatelské a zoologické praxe, získávání odbornosti, odpovědnosti a samostatnosti v péči o svěřená zvířata, přírodovědné hry.

Chovatel IV.

ÚT 16:30-18:00

Věk 8-15

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Praktická péče o chovaná zvířata, zejm. plazy, trocha chovatelské a zoologické praxe, získávání odbornosti, odpovědnosti a samostatnosti v péči o svěřená zvířata, přírodovědné hry.

In-line bruslení Pá - začátečníci

PÁ 16:00-17:00

Věk 4-15

2 200 Kč / rok

SCT Trnovany, s.r.o, Emilie Dvořákové 1630, Teplice

Přijímáme náhradníky

Kroužky inline bruslení ve spolupráci s Na brusle.cz jsou určeny pro děti od 4-15 let. Již během prvních hodin si děti postupně osvojí bruslařské dovednosti, které jsou typické jak pro začátečníky, tak pro pokročilé bruslaře, od správného postoje, přes zvládnutí několika druhů zastavení a dalších bruslařských technik. Výuka probíhá zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného trenérského konceptu. V hodinách využíváme celou řadu pomůcek míče, švihadla, kužely aj.

In-line bruslení Pá - začátečníci 2

PÁ 17:00-18:00

Věk 4-15

2 200 Kč / rok

SCT Trnovany, s.r.o, Emilie Dvořákové 1630, Teplice

Volno

Kroužky inline bruslení ve spolupráci s Na brusle.cz jsou určeny pro děti od 4-15 let. Již během prvních hodin si děti postupně osvojí bruslařské dovednosti, které jsou typické jak pro začátečníky, tak pro pokročilé bruslaře, od správného postoje, přes zvládnutí několika druhů zastavení a dalších bruslařských technik. Výuka probíhá zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného trenérského konceptu. V hodinách využíváme celou řadu pomůcek míče, švihadla, kužely aj.

In-line bruslení Po - pokročilý

PO 17:00-18:00

Věk 4-15

2 200 Kč / rok

SCT Trnovany, s.r.o, Emilie Dvořákové 1630, Teplice

Poslední místo!

Kroužky inline bruslení ve spolupráci s Na brusle.cz jsou určeny pro děti od 4-15 let. Již během prvních hodin si děti postupně osvojí bruslařské dovednosti, které jsou typické jak pro začátečníky, tak pro pokročilé bruslaře, od správného postoje, přes zvládnutí několika druhů zastavení a dalších bruslařských technik. Výuka probíhá zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného trenérského konceptu. V hodinách využíváme celou řadu pomůcek míče, švihadla, kužely aj.

In-line bruslení Po - začátečníci

PO 16:00-17:00

Věk 4-15

2 200 Kč / rok

SCT Trnovany, s.r.o, Emilie Dvořákové 1630, Teplice

Poslední místo!

Kroužky inline bruslení ve spolupráci s Na brusle.cz jsou určeny pro děti od 4-15 let. Již během prvních hodin si děti postupně osvojí bruslařské dovednosti, které jsou typické jak pro začátečníky, tak pro pokročilé bruslaře, od správného postoje, přes zvládnutí několika druhů zastavení a dalších bruslařských technik. Výuka probíhá zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného trenérského konceptu. V hodinách využíváme celou řadu pomůcek míče, švihadla, kužely aj.

In-line bruslení ST - pokročilý

ST 17:00-18:00

Věk 4-15

2 200 Kč / rok

SCT Trnovany, s.r.o, Emilie Dvořákové 1630, Teplice

Volno

Kroužky inline bruslení ve spolupráci s Na brusle.cz jsou určeny pro děti od 4-15 let. Již během prvních hodin si děti postupně osvojí bruslařské dovednosti, které jsou typické jak pro začátečníky, tak pro pokročilé bruslaře, od správného postoje, přes zvládnutí několika druhů zastavení a dalších bruslařských technik. Výuka probíhá zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného trenérského konceptu. V hodinách využíváme celou řadu pomůcek míče, švihadla, kužely aj.

In-line bruslení ST - začátečníci

ST 16:00-17:00

Věk 4-15

2 200 Kč / rok

SCT Trnovany, s.r.o, Emilie Dvořákové 1630, Teplice

Poslední 3 místa

Kroužky inline bruslení ve spolupráci s Na brusle.cz jsou určeny pro děti od 4-15 let. Již během prvních hodin si děti postupně osvojí bruslařské dovednosti, které jsou typické jak pro začátečníky, tak pro pokročilé bruslaře, od správného postoje, přes zvládnutí několika druhů zastavení a dalších bruslařských technik. Výuka probíhá zábavnou a hravou formou, dle osvědčeného trenérského konceptu. V hodinách využíváme celou řadu pomůcek míče, švihadla, kužely aj.

Italština

ÚT 15:00-16:30

Věk 6-12

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je určen pro úplné začátečníky s italštinou. Hodiny budou probíhat hlavně se zaměřením na užitečné fráze a slovní zásobu, která je procvičována zábavnou hrou a cvičením.

Jachting

ST 16:00-18:00

Věk 6-14

1 800 Kč / rok

Jezero Barbora

Volno

Kroužek probíhá celoročně, každou středu, pod vedením zkušených trenérů na jezeru Barbora. V teoretické části se naučí principům aerodynamiky a hydrodynamiky, přípravě lodi a dále pravidly chování a bezpečnosti na vodě. V praktické části se naučí samostatnému ovládání lodi optimist. Cílem kurzu je zvládnutí samostatného vyplutí, ovládání a přistání lodě. Provozování jachtingu má vliv na rozvoj osobnosti - vede k samostatnosti, pokoře k přírodním živlům a smyslu pro férové jednání. Kroužek jachtingu je otevřen pro zájemce celoročně i přes letní prázdniny! Vybavení - jachta optimist a záchranná vesta je v ceně kroužku. Přes zimu je výuka pravidel a soutěží v duchcovské klubovně a plavání v teplické plavecké hale. Na kroužku jachtingu spolupracujeme s jachetním oddílem VS Duchcov.

Jarní jóga pro dospělé

PO 18:00-19:30

Věk 18-99

DDM

Volno

jógové cviky, relaxace, dýchání

Jezdectví-jaro 10 lekcí

ČT 15:00-17:00

Věk 6-12

Stáj u Kaštánka

Volno

Děti se budou všestranně učit pečovat o koně, dozví se zajímavé informace, učit se jízdě na koni pod vedením zkušené instruktorky a hrát hry s tím související. Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí.

Jezdectví-podzim 10 lekcí

ČT 15:00-17:00

Věk 6-12

Stáj u Kaštánka

Volno

Děti se budou všestranně učit pečovat o koně, dozví se zajímavé informace, učit se jízdě na koni pod vedením zkušené instruktorky a hrát hry s tím související. Veškeré činnosti jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí.

Jóga

PO 18:00-19:30

Věk 18-99

DDM

Poslední 4 místa

jógové cviky, relaxace, dýchání

Jóga - jaro

PO 18:00-19:30

Věk 18-99

DDM

Volno

jedná se o relaxační jógu pro začátečníky i pokročilé

Jóga pro děti

PO 17:30-18:30

Věk 5-7

1 600 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Praktikování jógy by dětem mělo přinášet především radost z pohybu. Děti se mohou nenásilnou a zábavnou formou naučit zacházet správně a ohleduplně se svým tělem i emocemi. Je to pohyb, hraní, radost, fantazie, rovnováha, sebedůvěra…Cvičení jógy pomáhá dětem otevřít zcela nový pohled na pohyb, sport, na své prožitky. Jde totiž o nesoutěživý přístup, který dětem jóga nabízí, a to je ve světě: „Kdo s koho, kdo dřív a lépe“ úžasná záležitost. Jóga vyrovnává, učí děti laskavému a ohleduplnému přístupu k sobě i ke svému okolí. Učí děti hrou, příkladem a přirozenou formou zdravé pohybové návyky, učí děti spolupracovat, nepředhánět se, naslouchat jiným i sám se projevit. Jóga má velmi významný přesah pohybu k psychice dítěte a k jeho vývoji.

Ker. Klub I.

ÚT 17:00-19:00

Věk 17-99

3 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Tvoření dle vlastních návrhů pod odborným dohledem. Účastníci se naučí práci s materiálem, základní techniky práce s hlínou, zpracování hlíny před prací, různé způsoby výroby, (z plátu, z bloku, válečky), spojování hlíny, dekorování glazurou, engobou, burelem, práci na kruhu a figurální tvorbu. Dozvědí se o vypalování keramiky. V ceně je materiál, pomůcky a výpal výrobků + další provozní náklady Účastníci pracují samostatně, sami si vymýšlejí náměty, vedoucí pouze radí a směruje. V ceně kroužku je odborná pomoc, nářadí i materiál.

Ker. Klub II.

ČT 17:00-19:00

Věk 17-99

3 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Tvoření dle vlastních návrhů pod odborným dohledem. Účastníci se naučí práci s materiálem, základní techniky práce s hlínou, zpracování hlíny před prací, různé způsoby výroby, (z plátu, z bloku, válečky), spojování hlíny, dekorování glazurou, engobou, burelem, práci na kruhu a figurální tvorbu. Dozvědí se o vypalování keramiky. V ceně je materiál, pomůcky a výpal výrobků + další provozní náklady Účastníci pracují samostatně, sami si vymýšlejí náměty, vedoucí pouze radí a směruje. V ceně kroužku je odborná pomoc, nářadí i materiál.

Keramika pro malé školáky

ST 16:00-17:30

Věk 6-8

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Techniky práce s keramickou hlínou, zdobení, výpal. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou. Měly by se naučit základní techniky a ty dále rozvíjet. Začínáme zpracováním hlíny, naučí se různé způsoby výroby, dozvědí se o vypalování, dekorování keramiky. Měly by být schopny samostatně od prvotní představy dojít k finálnímu výrobku. Práce s keramickou hlínou může být dle zájmu dětí proložena i jinými výtvarnými technikami.

Keramika Rodinka

PO 16:00-17:00

Věk 4-6

1 700 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Keramický kroužek pro rodiče s dětmi. Primárně je určen k výrobě dětských prací, pokud by měli zájem tvořit i rodiče, bude jim účtováno 50,- za lekci. Účastníci se naučí pracovat s keramickou hlínou, a zvládat základní techniky (modelování, práce s plátem, figurální tvorba, duté tvary apod., dále lepení, zdobení, finální úprava, glazování. Vše je pod vedením zkušené lektorky. V rámci některých hodin je možná i tvorba dle vlastního přání. V ceně je materiál, pomůcky a výpal výrobků + další provozní náklady.

Klokánek I.

PO 15:30-16:30

Věk 3-5

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Jádrem všestranně zaměřeného kroužku jsou sportovně pohybové aktivity v různých podobách. Cílem je nabídnout dětem zábavné a pestré aktivity zahrnující míčové hry, týmové hry.Všestranná sportovní průprava pro nejmenší . Zábavnou formou se naučíme základní sportovní činnosti a hry. Od stoje na jedné noze , přes kotrmelce a opičí dráhu , až na jednodušší verzi fotbalu či vybíjené. Natrénujeme si spolupráci, rovnováhu , koordinaci těla , rychlost a postřeh.Pozornost je věnována kooperaci a týmové spolupráci. Kroužek bude probíhat ve vnitřních prostorách DDM.

Konverzační němčina

ST 16:00-17:00

Věk 8-15

2 000 Kč / rok

DDM

Poslední 4 místa

Výuka němčiny zaměřená především na konverzaci. Vhodná jak pro začátečníky, tak mírně pokročilé.

Kreativ

PO 15:00-16:30

Věk 6-10

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Výtvarně tvořivý kroužek: kreativní malování (akryl, tempery, fixy, tužka) - ubrousková technika (dekupáž) - tisk na textil - tvoření z filcu - tvoření z přírodních materiálů - modelování (práce se samotvrdnoucí hmotou) - optické malování - tvoření z papíru (origami) práce s přízí, vlnou (macrame) - tvoření korálků

Kresba a malba

PO 16:30-18:00

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Kresba tužkou, pastelkou, voskovou tužkou, suchým pastelem, mastným pastelem, křídou, rudkou, uhlem, perkem atd.. Základním prvkem kresby jsou linie (čáry), body a více či méně stínované plochy. Tužková kresba může být kolorovaná vodovou barvou, Malba podle použitých materiálů: akvarel (s použitím vodou ředitelných, nekrycích barev); pastel, tempera, olejomalba, enkaustika; email. Podkladem malby je zpravidla, plátno, karton, akvarelový papír, dřevo apod. Příklady práce: zátiší, postava, krajina, portrét, stínování, perspektiva atd. Vyzkoušítre si různé umělecké styly a směry.

Kurz Programování

ST 17:00-18:00

Věk 9-12

1 800 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Základy programování. Programovací jazyky Scratch a Free Pascal. Vytváření vlastních programů; rozvíjení schopnosti samostatně pracovat, rozvíjení komunikace, řešení problému

Kutil

ST 16:30-17:30

Věk 8-12

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Rukodělný Kroužek nejen pro kluky. Zaměřeno na práci se dřevem, papírem . Sestavování dřevěných modelů, (ptačí budka, autíčko…), výroba praktických pomocníků (věšák na klíče apod.) Práce s barvami, lepidlem,broušení do skla, vypalování do dřeva, apod. Příklady výrobků: ptačí budka, hodiny, kuše, desková hra, masky, letadlo, loutka, fotorámeček, stojánek na tužky, krmítko, věšák, svícen a mnoho dalšího. Kurz, je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly dovednosti a návyky v práci s nástroji, a to od úplných základů až po složitější kutilské činnosti. Během lekce si vyzkoušejí práci s širokou škálou pomůcek a materiálů. Používat budeme vrtačku, pilky, kladiva, šroubováky, dláta, špachtle, ale i nejrůznější materiály jako dřevo, látku, plech, dlaždice, plast. Veškeré vybavení dětem zapůjčíme. Některé činnosti budou rozděleny do více lekcí. Hotové výrobky si děti odnesou domů. POPIS LEKCE Lekce je zahájena představením výrobku, který se danou hodinu bude vyrábět a konkrétním popisem postupu práce. Důležitou částí je vysvětlení bezpečné práce. Následuje samostatná práce dětí za podpory lektora. Postupnými kroky děti dojdou k finálnímu výrobku, u kterého si ověří jeho funkčnost. Poslední fází kutilské lekce je ošetření a úklid nářadí a vrácení místnosti do původního stavu.

Kytara pokročilí II.

ÚT 17:00-18:00

Věk 10-17

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

HRA NA KYTARU, SEZNÁMENÍ S NÁSTROJEM.Hra na kytaru. Seznámení s hudebním nástrojem, vytváření a prohlubování hudebních znalostí, hra z not, notový zápis a jeho čtení, hudební nauka, hra ve skupině i sólově. Akordy, doprovody písně. Podmínka- náhradní nylonové struny. rozvoj motoriky, rozvoj komunikace.

Kytara začátečníci I

PO 17:00-18:00

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

HRA NA KYTARU, SEZNÁMENÍ S NÁSTROJEM. Hra na kytaru -klasická, tramp. Seznámení s hudebním nástrojem, vytváření a prohlubování hudebních znalostí, hra z not, notový zápis a jeho čtení, hudební nauka, hra ve skupině i sólově. Akordy, doprovody písně. Podmínka- náhradní nylonové struny. rozvoj motoriky, rozvoj komunikace.

Letečtí modeláři - pokročilí

ČT 15:00-17:00

Věk 10-18

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

čtení stavebního plánu-model kat.combat,RC modelu a práce podle něj,znalost názvosloví,povrchová úprava modelu,soutěže, výstavy

Malý adept myslivosti

PO 16:00-17:30

Věk 7-13

1 900 Kč / rok

DDM

Volno

V tomto slovu je obsaženo mnoho činností, jejímž úkolem je hlavně ochrana, chov a následně i lov volně žijící zvěře. Při našem setkání, kdy nejčastěji vyrážíme přímo do honitby, kde se děti učí poznávat, pozorovat zvěř, a hlavně v zimních měsících ji přikrmovat, přičemž se děti aktivně zapojují do práce při výrobě např. krmítek, zásypů a budek pro ptactvo.

Malý záchranář I.

PO 16:30-17:30

Věk 4-6

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Děti se seznámí s prací integrovaného záchranného sboru (IZS). Společně poznáme, co všechno musí umět policista, hasič, záchranář. Naučíme se, co dělat v případě nouze, kam zavolat, jak mluvit s dispečerem záchranné služby. Ukážeme si základy první pomoci, navštívíme hasičskou zbrojnici, policejní stanici a stanoviště záchranné služby.

Master chef

PO 16:30-18:00

Věk 8-10

1 500 Kč / rok

SŠ Hotelová

Obsazeno

Vaření hrou, aneb poznávání surovin s trochou zážitkové gastronomie Děti se budou učit zpracovávat suroviny, naučí se základy studené kuchyně, vařit polévky, maso, moučníky, dozví se základní informace o zdravé kuchyni, středomořské, české kuchyni, budou zkoušet míchat a servírovat nealkoholické nápoje, naučí se servírovat. Vše, co vyrobí, děti na konci lekce snědí nebo si odnesou. Lekce vede pan Sigmund, kuchař restaurace U Kozičky. V ceně kroužku nejsou zahrnuty ceny surovin. + 50,- za lekci.

Mazlíčci

ÚT 15:00-16:30

Věk 6-9

2 000 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Praktická péče o chovaná zvířata, zejm. plazy, trocha chovatelské a zoologické praxe, získávání odbornosti, odpovědnosti a samostatnosti v péči o svěřená zvířata, přírodovědné hry.

Mažoretky

ÚT 17:00-18:00

Věk 8-12

1 600 Kč / rok

SPŠ Teplice

Volno

MAŽORETKY V tomto kroužku se děti naučí základním znalostem v oboru mažoretek. Naučí se základním technikám práce s dechem, způsobu relaxace a práce s hůlkou, pochodová cvičení.

Míčové hry A

ST 16:00-17:00

Věk 9-11

1 600 Kč / rok

SPŠ Teplice

Přijímáme náhradníky

základy míčových her a seznámení s jejich pravidly /vybíjená, basketbal, kopaná, florbal,volejbal, přehazovaná, házená, ringo/ všestranný tělesný rozvoj, pohybové dovednosti, posilování, doplňkové hry, překážkové dráhy hry a závody ve družstvech

Míčové hry B

ST 17:00-18:00

Věk 12-14

1 600 Kč / rok

SPŠ Teplice

Přijímáme náhradníky

základy míčových her a seznámení s jejich pravidly /vybíjená, basketbal, kopaná, florbal,volejbal, přehazovaná, házená, ringo/ všestranný tělesný rozvoj, pohybové dovednosti, posilování, doplňkové hry, překážkové dráhy hry a závody ve družstvech

Mimčo-mamčo jaro 18 lekcí - čtvrtek

ČT 09:00-12:00

Věk 1-5

DDM

Přijímáme náhradníky

Centrum pro předškolní děti a jejich rodiče. Aktivity jsou zaměřeny na psychomotorický vývoj dětí, procvičování komunikace, paměti a pozornosti. Centrum slouží jako podpora společně tráveného času dětí a jejich blízkých. Obsahem je volná hra dětí a organizované aktivity (tvoření, cvičení, zpívání...)

Mimčo-mamčo jaro 18 lekcí - pátek

PÁ 09:00-12:00

Věk 1-5

DDM

Přijímáme náhradníky

Centrum pro předškolní děti a jejich rodiče. Aktivity jsou zaměřeny na psychomotorický vývoj dětí, procvičování komunikace, paměti a pozornosti. Centrum slouží jako podpora společně tráveného času dětí a jejich blízkých. Obsahem je volná hra dětí a organizované aktivity (tvoření, cvičení, zpívání...)

Mimčo-mamčo jaro 18 lekcí - pondělí

PO 09:00-12:00

Věk 1-5

DDM

Přijímáme náhradníky

Centrum pro předškolní děti a jejich rodiče. Aktivity jsou zaměřeny na psychomotorický vývoj dětí, procvičování komunikace, paměti a pozornosti. Centrum slouží jako podpora společně tráveného času dětí a jejich blízkých. Obsahem je volná hra dětí a organizované aktivity (tvoření, cvičení, zpívání...)

Mimčo-mamčo jaro 18 lekcí - středa

ST 09:00-12:00

Věk 1-5

DDM

Přijímáme náhradníky

Centrum pro předškolní děti a jejich rodiče. Aktivity jsou zaměřeny na psychomotorický vývoj dětí, procvičování komunikace, paměti a pozornosti. Centrum slouží jako podpora společně tráveného času dětí a jejich blízkých. Obsahem je volná hra dětí a organizované aktivity (tvoření, cvičení, zpívání...)

Mimčo-mamčo jaro 18 lekcí - úterý

ÚT 09:00-12:00

Věk 1-5

DDM

Přijímáme náhradníky

Centrum pro předškolní děti a jejich rodiče. Aktivity jsou zaměřeny na psychomotorický vývoj dětí, procvičování komunikace, paměti a pozornosti. Centrum slouží jako podpora společně tráveného času dětí a jejich blízkých. Obsahem je volná hra dětí a organizované aktivity (tvoření, cvičení, zpívání...)

Minisportovky I.

ÚT 15:00-16:00

Věk 3-5

1 800 Kč / rok

TJ Sokol Trnovany, Palackého 27

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro děti předškolního věku s cílem zvládnout základní pohybovou všestrannost, osvojit si techniku práce s použitím pomůcek (balóny, lavičky, žebřiny, žíněnky…), orientaci v prostoru, kolektivní hry, spolupráci v kolektivu. Zaměříme se na techniku každého cviku a na správné držení těla dětí zejména formou zábavných her a cvičení.

Minisportovky II.

ST 16:30-17:30

Věk 3-5

1 800 Kč / rok

TV ZŠ Bílá cesta

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro děti předškolního věku s cílem zvládnout základní pohybovou všestrannost, osvojit si techniku práce s použitím pomůcek (balóny, lavičky, žebřiny, žíněnky…), orientaci v prostoru, kolektivní hry, spolupráci v kolektivu. Zaměříme se na techniku každého cviku a na správné držení těla dětí zejména formou zábavných her a cvičení.

Minisportovky III.

ČT 15:00-16:00

Věk 3-5

1 800 Kč / rok

TV ZŠ Edisonova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro děti předškolního věku s cílem zvládnout základní pohybovou všestrannost, osvojit si techniku práce s použitím pomůcek (balóny, lavičky, žebřiny, žíněnky…), orientaci v prostoru, kolektivní hry, spolupráci v kolektivu. Zaměříme se na techniku každého cviku a na správné držení těla dětí zejména formou zábavných her a cvičení.

Minisportovky IV.

ČT 16:00-17:00

Věk 3-5

1 800 Kč / rok

TV ZŠ Edisonova

Přijímáme náhradníky

Kroužek je určený pro děti předškolního věku s cílem zvládnout základní pohybovou všestrannost, osvojit si techniku práce s použitím pomůcek (balóny, lavičky, žebřiny, žíněnky…), orientaci v prostoru, kolektivní hry, spolupráci v kolektivu. Zaměříme se na techniku každého cviku a na správné držení těla dětí zejména formou zábavných her a cvičení.

Mladý botanik

ST 15:30-17:00

Věk 7-15

2 500 Kč / rok

Botanická zahrada Teplice

Poslední 3 místa

Botanický kroužek zavede děti do rozsáhlé a pestré říše rostlin. Děti v rámci kroužku nejen získají nové informace, ale rostliny si i vypětují, prohlédnou pod mikroskopem, budou pozorovat v přírodě, založí si herbář, objeví jejich léčivé účinky a budou žasnout nad rekordmany v rostlinné říši. V zimním nebo nepříznivém období budeme pečovat o pokojové rostliny.

Mladý pejskař

PO 17:00-18:00

Věk 9-15

2 000 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek pro všechny milovníky pejsků a ideálně pro děti, které doma mít pejska nemohou. Seznámíme se se základy péče, výchovy, vycviku psa a povede ho zkušená lektorka se svými fenkami. V případě pěkného počasí budeme vyrážet i na agility hřiště.

Moderní výtvarka

ÚT 16:00-17:00

Věk 8-12

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek pro děti, které se chtějí opravdu naučit kreslit a malovat, dozvědět se něco z různých výtvarných technikách, ale také se uvolnit při jednodušší činnosti. Budeme kreslit tužkou, pastelkou, voskovou tužkou, suchým pastelem, mastným pastelem, křídou, rudkou, uhlem, malovat a vyrábět z různých materiálů. Základním prvkem kresby jsou linie (čáry), body a více či méně stínované plochy. Tužková kresba může být kolorovaná vodovou barvou, Malba podle použitých materiálů: akvarel (s použitím vodou ředitelných, nekrycích barev); tempera, olejomalba. Podkladem malby je zpravidla, plátno, karton, akvarelový papír, dřevo apod. Příklady práce: zátiší, postava, krajina, portrét, stínování, perspektiva atd. Některé lekce budou zaměřeny na jednodušší kreativní tvorbu např: macramé,airbrush, enkaustika, ubrousková technika atd.

Notička I.

ČT 16:00-17:00

Věk 4-6

1 800 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Věnovat se budeme především písním z pohádek, muzikálů a dětským popovým písním. Sami se doprovodíme za pomoci orffových či jiných hudebních nástrojů. Zahrajeme si i hudební hry čímž si osvojíme dýchání, držení těla, práci s hlasem, a také se pokusíme vyjádřit hudbu pohybem.

Notička II.

ČT 16:30-17:30

Věk 5-6

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Věnovat se budeme především písním z pohádek, muzikálů a dětským popovým písním. Sami se doprovodíme za pomoci orffových či jiných hudebních nástrojů. Zahrajeme si i hudební hry čímž si osvojíme dýchání, držení těla, práci s hlasem, a také se pokusíme vyjádřit hudbu pohybem.

Oldies Dance

ST 18:00-19:15

Věk 25-99

2 100 Kč / rok

Gymnázium Teplice

Volno

Lekce zaměřené na taneční sestavy různých tanečních stylů a náročností. Budeme se věnovat zlepšení fyzické kondice, koordinaci pohybu, protahování i relaxaci.

Pěvecký sbor I.

ČT 15:00-16:30

Věk 7-20

DDM

Volno

Žáci se naučí základní techniky zpěvu, rozezpívání se, pracovat s dechem, artikulaci, intonaci a práci s mikrofonem. Do hodin bude uvedena hudební nauka, hlasová cvičení, práce v kolektivu i samostatně.

Pěvecký sbor II.

ČT 16:30-18:00

Věk 8-20

DDM

Volno

Žáci se naučí základní techniky zpěvu, rozezpívání se, pracovat s dechem, artikulaci, intonaci a práci s mikrofonem. Do hodin bude uvedena hudební nauka, hlasová cvičení, práce v kolektivu i samostatně.

Plavání pro rodiče a děti

ČT 15:15-16:00

Věk 3-5

Bazén ZŠ Edisonova

Obsazeno

Pod dohledem profesionálního instruktora se děti za pomoci rodičů naučí základní plavecké styly. Budeme používat zajímavé pomůcky a zároveň si ve vodě zahrajeme vodní hry.

Plavání rodiče a děti - jaro I.

ČT 15:15-16:00

Věk 3-6

Bazén ZŠ Edisonova

Poslední 2 místa

Pod dohledem profesionálního instruktora se děti za pomoci rodičů naučí základní plavecké styly. Budeme používat zajímavé pomůcky a zároveň si ve vodě zahrajeme vodní hry.

Plavání rodiče a děti - jaro II.

ČT 15:15-16:00

Věk 3-6

Bazén ZŠ Edisonova

Volno

Pod dohledem profesionálního instruktora se děti za pomoci rodičů naučí základní plavecké styly. Budeme používat zajímavé pomůcky a zároveň si ve vodě zahrajeme vodní hry.

Plavání s tréninkem 1

PO 15:00-16:00

Věk 10-15

2 400 Kč / rok

Aquacentrum Teplice

Volno

Zdokonalování všech plaveckých způsobů vč. motýlka, nácvik plaveckých obrátek, plavání s plaveckými ploutvemi i šnorchlem, zvyšování fyzické zdatnosti, hry a soutěže ve vodním prostředí (pouze plavci!).

Plavání s tréninkem 2

PO 16:00-17:00

Věk 10-15

2 400 Kč / rok

Aquacentrum Teplice

Přijímáme náhradníky

Zdokonalování všech plaveckých způsobů vč. motýlka, nácvik plaveckých obrátek, plavání s plaveckými ploutvemi i šnorchlem, zvyšování fyzické zdatnosti, hry a soutěže ve vodním prostředí (pouze plavci!).

Plavání zdokonalovací A

ÚT 16:00-17:00

Věk 9-12

2 300 Kč / rok

Bazén ZŠ Edisonova

Přijímáme náhradníky

Zdokonalování všech pl. stylů, hry a soutěže ve vodním prostředí

Plavání zdokonalovací B

ÚT 17:00-18:00

Věk 9-12

2 300 Kč / rok

Bazén ZŠ Edisonova

Přijímáme náhradníky

Zdokonalování všech pl. stylů, hry a soutěže ve vodním prostředí

Plavání zdokonalovací C

ÚT 18:00-19:00

Věk 10-15

2 300 Kč / rok

Bazén ZŠ Edisonova

Přijímáme náhradníky

Zdokonalování všech pl. stylů, zvyšování fyzické zdatnosti, hry a soutěže ve vodním prostředí

Pravda malby

PÁ 14:30-16:00

Věk 10-15

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Pravda Malby Cílem tohoto kroužku je naučit děti ovládat hlavně techniky kresby, ale také malby a prostorového tvoření. Hlavní schopností, kterou si děti na kroužku osvojí, je tvořit hlavou a srdcem zároveň. Běžné hodiny procvičují základní techniky a dále máme Speciální hodiny, mezi které patří zajímavé výtvarné výzvy i týmové aktivity, kdy je potřeba diskutovat, spolupracovat a návrh zrealizovat. Děti jsou informovány o základní estetické hodnotě a o smyslu 2-3 uměleckých stylů zábavnou a originální formou (pravěké umění, romantismus, impresionismus, expresionismus, dadaismus, post-moderní). Kroužek mimo jiné klade důraz na rozvíjení schopností jako plánování, přemýšlení, dotahování věcí do konce a sebereflexe.

Předškoláček v říši zvířat

ÚT 14:00-15:00

Věk 3-6

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek je zaměřen pro předškolní děti s pozitivním vztahem ke zvířatům. Budeme si povídat o chovu drobných savců, plazů, hmyzu, ale i dalších zajímavých zvířatech. Seznámíme se s přírodou formou her. Výtvarná a kreativní činnosti, spoluúčast na péči o zvířata. Budeme také chodit pozorovat zvířata do přírody a zkoumat ji jako celek formou environmentální výuky.

Předškoláček v říši zvířat

ST 13:30-14:30

Věk 3-6

2 000 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek je zaměřen pro předškolní děti s pozitivním vztahem ke zvířatům. Budeme si povídat o chovu drobných savců, plazů, hmyzu, ale i dalších zajímavých zvířatech. Seznámíme se s přírodou formou her. Výtvarná a kreativní činnosti, spoluúčast na péči o zvířata. Budeme také chodit pozorovat zvířata do přírody a zkoumat ji jako celek formou environmentální výuky.

Přežití v přírodě 1

PO 15:00-17:00

Věk 10-12

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Přežití představuje umění zůstat naživu. Je dobré vědět, jak si v přírodě obstarat vše potřebné. Naučme se dovednosti našich předků, které jim umožnili přežít. DDM Teplice nabízí zcela jedinečný a netradiční kroužek. Účastníci se seznámí s naší přírodou a naučí se, jak ji využít v případě nouze. Naučíme se najít vodu a jídlo, postavit si přístřešek, pracovat s mapou a mnoho dalšího. Součástí schůzek jsou také zábavné hry a soutěže. Proč by tě kroužek mohl bavit? Naučíš se základy Přežití v přírodě Naučíš se tábořit v přírodě Hry Kamarádi Praktické využití získaných znalostí

Přežití v přírodě 2

PO 17:00-19:00

Věk 10-13

2 000 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Přežití představuje umění zůstat naživu. Je dobré vědět, jak si v přírodě obstarat vše potřebné. Naučme se dovednosti našich předků, které jim umožnili přežít. DDM Teplice nabízí zcela jedinečný a netradiční kroužek. Účastníci se seznámí s naší přírodou a naučí se, jak ji využít v případě nouze. Naučíme se najít vodu a jídlo, postavit si přístřešek, pracovat s mapou a mnoho dalšího. Součástí schůzek jsou také zábavné hry a soutěže. Proč by tě kroužek mohl bavit? Naučíš se základy Přežití v přírodě Naučíš se tábořit v přírodě Hry Kamarádi Praktické využití získaných znalostí

ptačí říše

PO 15:30-17:00

Věk 7-15

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

Kroužek je zaměřen pouze na ornitologii. Děti se budou učit poznávat naše ptactvo i v terénu podle hlasových projevů, způsobu hnízdění, stěhování apod. Budeme podnikat menší výpravy do nedalekého okolí. Za špatného počasí zůstáváme v budově a většinou formou her budeme poznávat biologii a systém ptáků.

Rybáři

ČT 16:00-18:00

Věk 6-17

1 000 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Kroužek je zaměřen na děti se zájmem o přírodu a lov ryb. V průběhu školního roku s námi děti prozkoumají tajuplný svět plný zajímavých ryb, rostlin a živočichů. Dále si s dětmi projdeme ty nejůčinnější techniky lovu ryb a projdeme si platnou legislativu lovu v ČR. V průběhu jara děti absolvují jednoduchý test rybářských znalostí a získají tak osvědčení o získání prvního rybářského lístku. Pro úspěšné složení zkoušky na konci roku je nutné, aby členové kroužku uměli číst a psát, to znamená, aby absolvovali alespoň první třídu ZŠ.

Rytíři

PO 18:00-19:00

Věk 10-18

1 800 Kč / rok

DDM

Volno

koordinace pohybu,vytrvalost,zvýšení fyzické kondice,základy šermu s mečem

S láskou k planetě

ÚT 15:00-16:00

Věk 6-8

DDM

Volno

Kroužek je vhodný pro všechny milovníky přírody. Děti se krativní a hravou formou dozví, jak se chovat zodpovědně k naší planetě. Cílem je vést děti k pochopení vztahů mezi člověkem a přírodou a vlivu člověka na životní prostředí. Děti si vyrobí i originální přírodní prvky do zahrady či parku.

Sebeobrana 13-16

ČT 16:30-18:00

Věk 13-16

1 800 Kč / rok

Thámova 738/30 Teplice; prostory Kravec Gymu Teplice

Volno

seznámení se základními druhy sebeobrany (zápas, judo, box, kickbox,thajský box apod.) rozvoj obratnosti, zdatnosti, sebeovládání a postřehu zaměřeno na vnímání bojového umění pouze jako prostředek sebeobrany

Sebeobrana 8-12

ÚT 16:30-18:00

Věk 8-12

1 800 Kč / rok

Thámova 738/30 Teplice; prostory Kravec Gymu Teplice

Obsazeno

seznámení se základními druhy sebeobrany (zápas, judo, box, kickbox,thajský box apod.) rozvoj obratnosti, zdatnosti, sebeovládání a postřehu zaměřeno na vnímání bojového umění pouze jako prostředek sebeobrany

Sportovní hry A

ČT 16:30-17:30

Věk 7-9

1 800 Kč / rok

TJ Sokol Trnovany, Palackého 27

Přijímáme náhradníky

Základní pohybové aktivity-obecná fyzická průprava Míčové hry Překážkové dráhy Základní gymnastika Cvičení s nářadím a náčiním /míče, švihadla, obruče/ Základní posilovací cviky Průpravné a relaxační cviky Hry a závody ve družstvech

Sportovní hry B

ČT 17:30-18:30

Věk 10-13

1 800 Kč / rok

TJ Sokol Trnovany, Palackého 27

Volno

Základní pohybové aktivity-obecná fyzická průprava Míčové hry Překážkové dráhy Základní gymnastika Cvičení s nářadím a náčiním /míče, švihadla, obruče/ Základní posilovací cviky Průpravné a relaxační cviky Hry a závody ve družstvech

Stolní tenis

PÁ 16:00-17:00

Věk 8-10

1 800 Kč / rok

TJ Sokol Trnovany, Palackého 27

Přijímáme náhradníky

seznámení se základy této hry a se základními údery (podání, forhend, bekhend) výuka a rozvoj základních úderů - podání, forhend, bekhend, smeč, seznámení se základními pravidly hry (dvouhra, čtyřhra) rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti pomocí doplňujících her

Street děti

PO 16:00-17:00, ČT 16:00-17:00

Věk 8-11

1 900 Kč / rok

Gymnázium Teplice

Obsazeno

Moderní a stále oblíbenější taneční styl. Kroužky jsou rozděleny do tří dle věkových kategorií. Cíle: Nejprve v dětech probudit cit pro tento styl, pochopit význam a vznik a původ tance a pomoci jim rozpoznat proč chtějí takto tančit. Součástí kroužku je účast na soutěžích a vystoupeních pro DDM, nebo jiné organizace.

Street junior

PO 17:00-18:00, ČT 17:00-18:00

Věk 12-14

1 900 Kč / rok

Gymnázium Teplice

Obsazeno

Moderní a stále oblíbenější taneční styl. Kroužky jsou rozděleny do tří dle věkových kategorií. Cíle: Nejprve v dětech probudit cit pro tento styl, pochopit význam a vznik a původ tance a pomoci jim rozpoznat proč chtějí takto tančit. Součástí kroužku je účast na soutěžích a vystoupeních pro DDM, nebo jiné organizace.

Street mini

ČT 16:30-18:00

Věk 5-7

1 600 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Moderní a stále oblíbenější taneční styl. Kroužky jsou rozděleny do tří dle věkových kategorií. Cíle: Nejprve v dětech probudit cit pro tento styl, pochopit význam a vznik a původ tance a pomoci jim rozpoznat proč chtějí takto tančit. Součástí kroužku je účast na soutěžích a vystoupeních pro DDM, nebo jiné organizace.

Street mládež

PO 18:00-19:00, ČT 18:00-19:00

Věk 15-25

1 900 Kč / rok

Gymnázium Teplice

Volno

Moderní a stále oblíbenější taneční styl. Kroužky jsou rozděleny do tří dle věkových kategorií. Cíle: Nejprve v dětech probudit cit pro tento styl, pochopit význam a vznik a původ tance a pomoci jim rozpoznat proč chtějí takto tančit. Součástí kroužku je účast na soutěžích a vystoupeních pro DDM, nebo jiné organizace.

Svět dinosaurů

PO 15:00-16:00

Věk 3-6

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Vydáme se spolu za fascinujícím světem pravěkých obrů. Dozvíme se spoustu zajímavostí o nejznámějších dinosaurech, jak vypadali, kdy žili, jak se pohybovali a čím se živili. Zahrajeme si dino hry, pustíme si videa o lepší představě, nakreslíme a vyrobíme si dinosaury z papíru a spoustu dalších aktivit vhodné pro naše nejmenší.

Šachy

PÁ 15:30-16:30

Věk 6-15

1 900 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Královská hra pro přemýšlivé děti. Cílem je osvojit si pravidla a současně, aby k této hře získaly kladný vztah, dobře se u ní pobavily a rozvíjely svůj intelekt. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a také samostatnému hraní, kde si děti mohou vše naučené ihned procvičit.

Šikulové

ČT 15:00-16:30

Věk 6-10

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Eko ateliér. Kroužek je určen dětem, které rády tvoří. Náměty budou jednoduché, ale vzhledem k materiálu, který dostanou k dispozici, může být každý výrobek jiný. Materiál: papír, kousky látek, provázků, kartony, papírové ruličky a další recyklovatelný materiál, který je pro tvorbu dětí vhodný. Kroužek nabízí rozvoj fantazie a zručnosti, práci samostatně i ve skupině, děti se mohou navzájem inspirovat i konzultovat své nápady. Budeme tvořit v návaznosti na roční období a jejich charakteristika. Děti se naučí pracovat s různými materiály a kombinovat je, učí se pracovat s akrylovými barvami (je tedy potřeba vhodný ochranné oblečení, které může dítě těmito barvami ušpinit), učí se používat tavnou pistoli a samostatnému rozhodování, jak jeho finální výrobek bude vypadat.

Taneční - Rozmarýnek

ST 15:30-16:30

Věk 3-4

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Osvojení si základních tanečních prvků, zaměřeno na kolektivní choreografie, část hodiny je věnována hrám a soutěžím, nácvik jednoduché sestavy + vystoupení pro rodiče 15 - 25 účastníků

Taneční - Sedmikrásky

ST 16:30-17:30

Věk 4-5

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Osvojení si základních tanečních prvků, zaměřeno na kolektivní choreografie, část hodiny je věnována hrám a soutěžím, nácvik jednoduché sestavy + vystoupení pro rodiče 15 - 25 účastníků

Taneční hrátky I.

ÚT 15:30-16:30

Věk 3-4

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Osvojení si základních tanečních prvků, držení těla, taneční postoj, a reagování na hudbu. Kroužek je zaměřen na kolektivní choreografie na známé dětské písně od Štístka a Poupěnky, Karol a Kvída, Smejka a Tanculienky a mnoho dalších. Nácvik jednoduché sestavy. Výstupem jsou vystoupení na akcích DDM.

Taneční hrátky II.

ÚT 16:30-17:30

Věk 5-6

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Osvojení si základních tanečních prvků, držení těla, taneční postoj, a reagování na hudbu. Kroužek je zaměřen na kolektivní choreografie na známé dětské písně od Štístka a Poupěnky, Karol a Kvída, Smejka a Tanculienky a mnoho dalších. Nácvik jednoduché sestavy. Výstupem jsou vystoupení na akcích DDM.

Textilní ateliér

ST 15:00-16:30

Věk 9-12

1 900 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

činnost zaměřená na rozvoj kreativních dovedností při práci s textilními materiály a za použití různých textilních technik, šití ruční i strojové, malování, lepení zdobení, barvení a batikování. Výroba doplňků, dekorací a šperků. Možná na závěr zvládnete ušít i mikinu. Kroužek je vhodný pro dívky i chlapce.

Trampolínky

PO 14:30-15:30

Věk 8-12

1 600 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Jedná se o sportovní aktivitu. Tento sport se provozuje na speciálních trampolínách s madly. Na hodinách budeme zvyšovat fyzickou kondici zábavným způsobem - běh po trampolínách, skákání na rychlou hudbu atd. Naučíme se základní i náročnější poskoky a budeme skákat na trampolíně s hudbou.

Tvorba webových stránek I.

PO 16:00-17:00

Věk 10-14

1 800 Kč / rok

DDM

Poslední místo!

Kroužek webových stránek je vhodný pro děti a mládež se zájmem o internet a počítače. Na kroužku se účastníci naučí základy jazyků HTML a CSS. Dále pak principy fungování internetu (serverů, sítí, protokolů, domén apod). Pracovat budeme také s redakčním systémem Wordpress.

Tvorba webových stránek II.

PO 17:00-18:00

Věk 10-14

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

Kroužek webových stránek je vhodný pro děti a mládež se zájmem o internet a počítače. Na kroužku se účastníci naučí základy jazyků HTML a CSS. Dále pak principy fungování internetu (serverů, sítí, protokolů, domén apod). Pracovat budeme také s redakčním systémem Wordpress.

Vaříme s chutí

PO 15:00-16:30

Věk 11-15

1 500 Kč / rok

SŠ Hotelová

Přijímáme náhradníky

Vaření hrou, poznávání surovin s trochou zážitkové gastronomie. Budou použity prvka Maste Chefu - např vylosování receptu a následné uvaření apod. Jak se chovat v restauraci, jak prostírat. Děti se budou učit zpracovávat suroviny, naučí se základy studené kuchyně, budou se učit vařit polévky, maso, moučníky, dozvědí se základní informace o zdravé kuchyni, středomořské, české kuchyni, budou zkoušet míchat a servírovat nealkoholické nápoje, naučí se servírovat. Vše, co vyrobí, děti na konci lekce snědí nebo si odnesou. Kroužek probíhá v profesionálně vybavené kuchyni Hotelové školy. Lekce vede šéfkuchař restaurace U Kantora Milan Sigmund, uznávaný odborník v oboru gastronomie. V ceně kroužku nejsou zahrnuty ceny surovin + 50,- za lekci.

Volejbal přípravka

ÚT 16:00-17:00

Věk 5-9

1 800 Kč / rok

DDM

Přijímáme náhradníky

seznámení se základy volejbalu a základními údery všestranný tělesný rozvoj a pohybové dovednosti, doplňkové hry

Youtubering

ČT 16:30-17:30

Věk 9-11

1 800 Kč / rok

DDM

Obsazeno

Máte svého oblíbeného youtubera a chcete si vyzkoušet, jaké to je, vytvářet vlastní video obsah na youtube? Co vše je potřeba pro tvorbu videí? Na kroužku se naučíte pracovat s kamerou, zpracovat natočený materiál, tvořit scénář, vystupovat před kamerou.

Youtubering 2

ČT 17:30-18:30

Věk 12-14

1 800 Kč / rok

DDM

Poslední 2 místa

Máte svého oblíbeného youtubera a chcete si vyzkoušet, jaké to je, vytvářet vlastní video obsah na youtube? Co vše je potřeba pro tvorbu videí? Na kroužku se naučíte pracovat s kamerou, zpracovat natočený materiál, tvořit scénář, vystupovat před kamerou.

Zábavný klubík

ST 16:45-18:15

Věk 3-6

DDM

Poslední místo!

Zábavné odpoledne pro děti - socializace dětí v kolektivu - pohybové aktivity, rozvoj motoriky, výtvarná, hudební i pohybová činnost a prostor bude i na hraní v herničce.

Základy horolezectví

ÚT 16:00-17:00

Věk 10-15

2 000 Kč / rok

Gymnázium Teplice

Přijímáme náhradníky

Kroužek pro začátečníky a školní děti je vhodný především pro ty, které baví všelijaké šplhání, houpání a nebojí se výšek. Děti se zde naučí základy pohyby lezení, které pozitivně rozvíjí jejich fyzické schopnosti. Další důležitou součástí je i naučit se bezpečně jistit a seznámit se s riziky lezení. Pozornost při jištění zas rozvíjí soustředěnost. Děti během pololetí budou plnit různé úkoly a tím rozvíjet své dovednosti v oblasti lezení.

Základy karate

PÁ 15:00-16:00

Věk 8-14

1 800 Kč / rok

TJ Sokol Trnovany, Palackého 27

Poslední 3 místa

Je prostředkem pro rozvoj pohybových schopností jako rychlost, síla, rovnováha, reakční rychlost aj. V rovině úpolových dovedností rozvíjí karate především dokonalou techniku krytů, úderů, kopů aj. Významným benefitem karate je rozvoj cvičenců v rovině zdravotní. Cvičením karate učíme správným návykům držení těla a dýchání, rozvíjíme svalovou rovnováhu a zvyšujeme flexbilitu.

Železniční modeláři

ČT 16:00-18:00

Věk 9-15

1 800 Kč / rok

ZŠ Plynárenská

Přijímáme náhradníky

rozvíjení motorických dovedností,individuální modelářská práce podle zájmu člena ZÚ-budovy,krajinné doplňky ap.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.